4 máy : Máy điện tim ,Cân đo sức khỏe,Máy đo khúc xạ kế tự động,BƠM TIỂM ĐIỆN TỰ ĐỘNG