• Ngô Minh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Trưởng Khoa
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ CKI
Giới thiệu