Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện

 Năm1996, Bệnh viện thành lập Phòng Xét nghiệm tại 262 Cầu Giấy, Hà Nội với nhân lực vẻn vẹn 3 cán bộ, thiết bị chủ yếu làm bằng tay và bán tự động.

 

Năm 1998, Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp tại số 44 Hàng Quạt.
 

 

Ngày 22/4/2002, thành lập Trung tâm Xét nghiệm thuộc Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học tại số 38 Châu Long, Hà Nội.

 

Năm 2007, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện được thành lập tại 42 Nghĩa Dũng.

 

Năm 2008, Bệnh viện mở rộng chi nhánh tại địa chỉ 323-325 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Năm 2009, Bộ Y tế công nhậnBệnh viện trở thành Bệnh viện nội khoa.