Sáng ngày 27/3, Tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, sư thầy Trấn Nguyên - đại diện chùa Phúc Hải ở huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình, đã trao tặng 1.000 khẩu trang vải cho Trung tâm Y tế Ân Thi.