Ngày 1/10, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan, tổ chức đêm hội Trăng rằm và khen thưởng học sinh là con công đoàn viên đang học Tiểu học và THCS đạt thành tích trong học tập.