A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cách đây 59 năm, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) nước ta ban hành Quyết định 216/CP ngày 26/12/1961 về hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

Cách đây 59 năm, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) nước ta ban hành Quyết định 216/CP ngày 26/12/1961 về hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

         Hiện nay, Việt Nam đang được xếp vào một trong những nước có dân số đông và mức tăng dân số cao trên thế giới. Theo tổng điều tra dân số, Việt Nam hiện có hơn 96,2 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, thứ 3 Đông Nam Á và có tỷ lệ cư dân thành thị thấp hơn so với tốc độ đô thị hóa.

         Những năm qua, thành tựu của công tác dân số của Việt Nam nói chung và huyện Ân Thi nói riêng đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập bình quân đầu người, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Huyện ta xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ dân số kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn tới.

        Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 với chủ đề: "Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững". Nhằm tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển đổi trọng tâm từ Dân số - kế hóa gia đình sang Dân số và phát triển; các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện. Qua đó chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng trong cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 21, Hội nghị lần thứ 6 - BCHTW Đảng khóa 12./.


Tác giả: Lan Anh
Nguồn:Trung tâm Y tế Ân Thi Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết